Bernadottemonarkin

Förord till nätupplagan

Inledning

Inledning 1 : Monarki som statsskick

Inledning 2 : Republik som statsskick.

Del 1 : Statsbärande ideologier

Kap 1 : Gudsstaten.

Kap 2 : Enväldet.

Kap 3 : Efterbörden.

Kap 4 : Härskarrasen.

Kap 5 : Ståndssamhället.

Kap 6 : Nationalstaten.

Kap 7 : Monarkisk statsvetenskap.

Del 2 : Kungar som politiker

Kap 8 : Statskuppen & författningen.

Kap 9 : Sverige-Norge-Finland.

Kap 10 : ”Den europeiska konserten”.

Kap 11 : Ståndssamhället.

Kap 12 : Borgarstaten.

Kap 13 : Demokratin.

Kap 14 : Ideologiernas död?

Del 3 : Kungar som symboler

Kap 15 : Torekovkompromissen.

Kap 16 : Apanaget & statsnyttan.

Kap 17 : Monarkins ”ruinvärde”.

Kap 18 : Makt, inflytande, m m.

Kap 19 : Kämpande monarkister.

Kap 20 : ”Monarkister av hjärtat”.

Kap 21 : Strukturell funktionalism.

Del 4 : Landets minsta socialgrupp

Kap 22 : Successionsordningen.

Kap 23 : Majestäts- & högmålsbrott.

Kap 24 : Prins- & prinsessrätt.

Kap 25 : En kunglig uppfostran.

Kap 26 : Ekonomi & privilegier.

Kap 27 : Vett, etikett & ceremonier.

Kap 28 : Hierarkier & livskvalitet.

Del 5 : Kungar som fantasier

Kap 29 : Monarkins rätta natur.

Kap 30 : ”Därför är jag republikan”.

Kap 31 : ”Därför är jag monarkist”.

Kap 32 : En frusen konflikt.

Kap 33 : Opinioner & diskurser.

Kap 34 : Hovjournalistikens uppgång & förfall.

Kap 35 : Dödsvakan.

Sammanfattning

Sammanfattning

Bilagor

Bilaga 1 : Tabeller & figurer.

Bilaga 2 : Sveriges kungalängd.

Bilaga 3 : Psykoanalytisk & retorisk statsvetenskap.

Länkar

1. Bernadotteprojektet